Trụ sở cơ quan

THÔNG BÁO: Về việc thay đổi tên đơn vị

6/2/2017 7:45:05 AM - Lượt xem 3503

Kể từ ngày 01/6/2017, Trung tâm Thể dục Thể thao Bình Thuận đổi tên thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Bình Thuận

Cán bộ, viên chức, người lao động

5/5/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 4004

Cán bộ, viên chức, người lao động

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT