New Page 1
     Thể Thao - Hội nhập, Phát triển, Vươn tới tầm cao   Tìm kiếm:     

 Văn bản pháp quy

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc.

_____________________________________

________________________________

       Số:  02 / KH - SVHTTDL

Phan Thiết, ngày 20 tháng 01 năm 2009

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới

Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VI năm 2010

                                                               

Căn cứ công văn số 3555/BVHTTDL-TCTDTT ngày 14/10/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI.   

Căn cứ Chi thị số 56/CT – UBND ngày 19/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010.

Căn cứ kế hoạch số 4674/KH-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010) và 100 năm (1910-2010) ngày Bác Hồ dừng chân dạy học tại Trường Dục Thanh Phan Thiết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI năm 2010 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1/Mục đích:

- Hướng tới những sự kiện, ngày lễ trọng đại của đất nước trong 2 năm (2009 - 2010) và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao giai đoạn 2006 -2010, kết quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010.

- Thông qua Đại hội TDTT thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng, tập hợp đông đảo nhân dân, học sinh, lực lượng vũ trang và các đối tượng khác tham gia tập luyện TDTT, chọn lựa cho mình một môn thể thao thích hợp để rèn luyện thân thể nhằm tăng nhanh số người luyện tập TDTT thường xuyên. Chuẩn bị lực lượng Vận động viên các môn thể thao của huyện, thị xã, thành phố và các ngành để bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao thành tích, tham gia Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI năm 2010. Qua đó tuyển chọn Vận động viên có thành tích tốt tại Đại Hội chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI đạt kết quả.

            - Nâng cao trình độ tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ, Huấn luyện viên, Hướng dẫn viên từ Đại hội TDTT cơ sở đến toàn tỉnh.

            2/ Yêu cầu:

            - Các địa phương, các ngành cần có kế hoạch cụ thể và phù hợp với điều kiện của địa phương, ngành mình mà tổ chức lực lượng, lấy các câu lạc bộ TDTT cơ sở làm nòng cốt. Xây dựng nội dung, chương trình Đại hội, sữa chữa, bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ và sân bãi thể thao phục vụ cho Đại hội.

            - Thông qua Đại hội TDTT của từng cấp, tạo động lực thu hút các thành phần, các đối tượng trong xã hội tham gia, phát triển sự nghiệp TDTT, xây dựng cơ sở vật chất, ủng hộ kinh phí cho hoạt động TDTT theo tinh thần Nghị định 69/2008/ NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế. văn hoá, thể thao và môi trường.           

Đại hội TDTT các cấp phải thật an toàn, tiết kiệm và đúng nghi lễ của một Đại hội TDTT, có thể lồng ghép với các ngày lễ lớn trong năm, ngày thành lập ngành để tổ chức Đại hội.

            Các Liên đoàn, Hội, Chi hội, Câu lạc bộ TDTT quần chúng có kế hoạch phối hợp với các Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm TDTT các huyện, thị  xã, thành phố tổ chức tốt Đại hội TDTT cơ sở.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẠI HỘI TDTT:

            - Đơn vị tổ chức và dự thi:

            + Cấp xã, phường, thị trấn: Bao gồm Xóm, Thôn, Khu phố, CLB TDTT cơ sở.

            + Cấp huyện, thị xã, thành phố: Bao gồm xã, phường, thị trấn, các Phòng, ban, trực thuộc.

            + Cấp tỉnh: Bao gồm các Đoàn huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh tham gia như: Lực lượng vũ trang, Nông nghiệp phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Điện lực, Bưu điện, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo,Tài chính, Ngân hàng, Bảo việt…

            + Vận động viên: Phải là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Bình Thuận  biên chế hoặc hợp đồng phải từ 6 tháng trở lên tính từ thời điểm Khai mạc các môn thi đấu trong Đại hội.

Học sinh, sinh viên đang theo học tại các Trường trong tỉnh  có đủ điều kiện về chuyên môn, sức khỏe theo quy định Điều lệ của Đại hội  đều được quyền tham gia.

            + Học sinh của Trường năng khiếu Nghiệp vụ TDTT tỉnh, Vận động viên thể thao thuộc Trung tâm TDTT tỉnh được ưu tiên đăng ký thi đấu cho địa phương  trước khi đến Trường và Trung tâm, nhưng phải có thỏa thuận bằng văn bản giữa địa phương với Trường và Trung tâm tỉnh gửi cho Ban tổ chức Đại hội. Các Vận động viên đạt huy chương Vàng tại các giải Vô địch quốc gia trong năm 2009 - 2010 không được tham gia thi đấu.

Tất cả các VĐV tham dự Đại hội TDTT toàn tỉnh Bình Thuận lần thứ VI – 2010 phải có những hồ sơ đăng ký đầy đủ theo quy định của Điều lệ và các quy định khác của Ban tổ chức Đại hội.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1- Đại hội TDTT cấp cơ sở:

+ Xã, Phường, Thị trấn, Huyện, Thị xã và Thành phố: Từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2009. .

+ Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh: Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2010.

Địa điểm tổ chức tuỳ điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị xét chọn.

2- Đại hội TDTT cấp tỉnh: chia làm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ tháng 10/2009 đến tháng 03/2010 (tổ chức một số môn  trước Đại hội). Địa điểm tại thành phố Phan Thiết và các huyện, thị xã trong tỉnh được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh ủy nhiệm.

+ Giai đoạn 2: Tháng 4/2010 (tổ chức lễ Khai mạc - Bế mạc và các môn còn lại của Đại hội), được tổ chức tại Thành phố Phan Thiết.

IV. SỐ MÔN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:  

1- Đối với xã, phường và thị trấn:

- Nội dung và số môn thể thao thi đấu cần gọn nhẹ, chọn nhưng môn có đông đảo nhân dân tham gia tập luyện, các môn thể thao truyền thống và phù hợp với điều kiện làm ăn, đời sống sinh hoạt của địa phương như: Leo núi, Bắn nỏ, Kéo co, Đẩy gậy, Xe đạp nhanh - chậm, Bóng đá, Việt dã, Bóng chuyền, Võ thuật, Cờ tướng, Chạy Cà kheo… Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn tối thiểu phải được tổ chức từ 4 môn thể thao trở lên.

- Về hình thức có thể lồng ghép vào các ngày lễ, Hội của địa phương hoặc ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của các Ngành. Đồng thời để tiết kiệm cho cơ sở, các huyện, thị xã, thành phố có thể sử dụng chung các phương tiện, thiết bị … để tổ chức luân phiên cho từng xã, phường và thị trấn.

2-  Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố và các ngành cấp tỉnh:

+ Nội dung các môn thi trong Đại hội TDTT cần tuỳ thuộc vào quy mô phát triển phong trào ở cơ sở, đồng thời căn cứ vào số lượng các môn được tổ chức trong Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI để quyết định, nhưng phải được tổ chức tối thiểu từ 6 môn thể thao trở lên. Đối với các ngành tối thiểu phải được 4 môn trở lên.

+ Cần tổ chức trang trọng, nghiêm túc, chú ý công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và lựa chọn các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho Đại hội.

 3-  Đối với cấp tỉnh:

+ Nội dung được tổ chức gồm các môn thể thao hiện đại, truyền thống, dân tộc đã được phổ biến và tập luyện rộng rãi ở tỉnh ta, đã thường xuyên tổ chức ở các hoạt động thể thao cơ sở, huyện, thị xã, thành phố và toàn tỉnh.

+ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI năm 2010 sẽ tổ chức 18 môn (tổng cộng 23 phân môn). Giai đoạn 1 tổ chức thi đấu 16 phân môn tại các địa phương đăng cai trong toàn tỉnh. Giai đoạn 2 tổ chức tại Thành phố Phan Thiết, bao gồm lễ Khai mạc, lễ Bế mạc thi đấu 7 phân môn và chung kết môn Bóng đá.

+ Mỗi môn thể thao hoặc mỗi nội dung thi đấu trong Đại hội TDTT toàn tỉnh phải có ít nhất 03 Vận động viên của 03 địa phương và ngành tham dự mới tổ chức thi đấu.

 V. QUY MÔ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1- Đại hội cơ sở, huyện, thị xã, thành phố và ngành:

Tùy điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị tổ chức, phải có hình thức tổ chức phù hợp, thiết thực và có hiệu quả, động viên được nhiều người tham gia tập luyện, thi đấu. Qua đó tuyển chọn lực lượng tham gia Đại hội TDTT của cấp trên.

Đảm bảo tất cả các cơ sở, huyện, thị xã, thành phố và ngành đều tổ chức được Đại hội TDTT của cấp mình và có số lượng đối tượng tham dự đạt từ 80% trở lên.

Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội từng cơ sở, địa phương, Ngành cần chú ý tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức, huy động đông đảo các giới, các ngành đến tham dự và cổ vũ Đại hội cấp mình

2- Đại hội TDTT cấp tỉnh:

Phải tập hợp được l00% Vận động viên xuất sắc, Cán bộ, Huấn luyện viên ưu tú của địa phương, ngành tham gia Đại hội TDTT toàn tỉnh. Trên cơ sở Đại hội, có kế hoạch tuyển chọn và bồi dưỡng các lực lượng Huấn luyện viên, Vận động viên xuất sắc nhất tham gia Đại hội TDTT tòan quốc lần VI năm 2010. Huy động trên 80% Huyện, thi xã, thành phố trực thuộc và các Sở, Ngành cấp tỉnh tham gia Đại hội. Chương trình, nội dung và hình thức Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội được tổ chức long trọng, trang nghiêm, phong phú và hấp dẫn. Vận động đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tần lớp nhân dân đến xem và cổ vũ các cuộc thi đấu trong khuôn khổ Đại hội, phục vụ tốt nhiệm vụ Chính trị, Kinh tế, Văn hoá – Xã hội của Tỉnh và Thành phố Phan Thiết trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

 

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:  

Kinh phí tổ chức Đại hội của cấp nào, cấp đó tự lo liệu, cấn đối từ ngân sách địa phương và vận động tài trợ theo nguyên tắc:

+ UBND các cấp cân đối ngân sách địa phương để tổ chức Đại hội các cấp.

+ Thủ trưởng các Sở, ngành cân đối các nguồn từ ngân sách của đơn vị để tổ chức Đại hội của ngành mình.

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần VI năm 2010.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đại hội TDTT các cấp có ý nghĩa quan trọng là một sự kiện chính trị - xã hội, tạo nên phong trào TDTT rộng khắp trong toàn tỉnh nhằm thực hiện tốt cuộc  vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn tỉnh; qua Đại hội đánh giá khả năng tổ chức và sự phát triển phong trào TDTT của từng địa phương trong toàn tỉnh. Với ý nghĩa trên cần phải tập trung triển khai tổ chức đồng bộ và hiệu quả.

1. Phòng Nghiệp vụ TDTT tham mưu lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch, Điều lệ của Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI/ 2010, Đồng thời theo dõi báo cáo tình hình tổ chức của các địa phương, cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

2. Trung tâm TDTT tỉnh có trách nhiệm cùng với các địa phương, đơn vị giải quyết thủ tục cho phép Vận động viên của tỉnh tham dự Đại hội; chủ động phối hợp các Phòng chức năng thuộc Sở mở lớp bồi dưỡng Trọng tài các môn thể thao, chú ý tập trung các môn trong Đại hội; tổ chức, hướng dẫn cho các địa phương, ban, ngành trong toàn tỉnh tổ chức tốt Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010.

3. Trường NK NV TDTT tỉnh giải quyết thủ tục cho phép các Học sinh của Trường về địa phương tham dự Đại hội; phối hợp cùng với Trung tâm TDTT tỉnh tạo điều kiện cơ sở vật chất cho các đội, các đơn vị có nhu cầu tập luyện và tổ chức các môn thi đấu của Đại hội.

4. Văn phòng Sở có trách nhiệm phối hợp Phòng Nghiệp vụ TDTT Sở chuẩn bị các điều kiện có liên quan như: Hội nghị quán triệt Chỉ thị 56/CT- UBBT, Triển khai kế hoạch và Điều lệ của Đại hội, hiệp thương các Lãnh đạo, Ngành, địa phương thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ cho Đại hội.

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở có kế hoạch hướng dẫn và dự trù kinh phí tổ chức Đại hội TDTT  toàn tỉnh lần thứ VI năm 2010.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố và Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp với công đoàn cơ sở ( công đoàn ngành) và Chi đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham mưu thủ trưởng đơn vị cơ quan  tổ chức triển khai Chỉ thị 56/ CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch, Điều lệ của Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành, đồng thời tham mưu cho Cấp ủy, UBND cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT cấp mình.

 

 Nơi nhận:                                                                                                   GIÁM ĐỐC

- Bộ VHTTDL;                                                                                

- Tổng cục TDTT                                                                                 

- Thường trực UBND tỉnh;

- Ông Hồ Dũng Nhật-PCT UBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy;

- Khối Văn xã- Văn phòng UBND tỉnh;

- Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phòng VH vàTT các huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm VHTT, TDTT các huyện, Thị xã, Thành phố;

- Các Sở , Ban, Ngành ,Đoàn thể cấp tỉnh;

- Trung tâm TDTT tỉnh, Trường nghiệp vụ TDTT tỉnh;

- Lưu VT, NVTDT               

 

                                     

  Các văn bản khác


 

QUYẾT ĐỊNH 03: Về việc quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

 

CHỈ THỊ 56: V/v tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VI năm 2010

 

LUẬT Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11

 

NGHỊ ĐỊNH 112: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao

 

THÔNG TƯ: Hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương.

 

CHỈ THỊ 17: Về phát triển thể dục thể thao đến năm 2010.

 

HƯỚNG DẪN: Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về phát triển thể dục thể thao đến năm 2010.

 

(Hết hiệu lực) QUYẾT ĐỊNH: Về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 34: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 127: Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

 

HƯỚNG DẪN 168: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể thao; Giấy xác nhận về trình độ chuyên môn, chứng chỉ về thể dục, thể thao; thành lập cơ sở thể thao ngoài công lập; tổ chức các giải thi đấu và biểu diễn thể thao.

 

QUYẾT ĐỊNH 1906: Ban hành Quy định tạm thời tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản các loại hình hoạt động của cơ sở thể thao.

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 32: Về tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong quân đội

 

THÔNG TƯ 05: Hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở  giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

 

THÔNG TƯ 05 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao.

 

(Hết thời gian) CHỈ THỊ 21: Về phát triển thể dục thể thao đến năm 2010

 

THÔNG TƯ 01 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

QUYẾT ĐỊNH 898 phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.

 

THÔNG TƯ 17: Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô-tô nước trên biển

 

THÔNG TƯ 06: Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn.

 

(Thay thế Quyết định 234) QUYẾT ĐỊNH 32: Về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập luyện và thi đấu.

 

CÔNG VĂN BỘ TÀI CHÍNH: V/v chế độ thù lao đối với cộng tác viên thể dục, thể thao

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP: Về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2011-2015. 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 149/2011: Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

 

KẾ HOẠCH 5695 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao đến năm 2020.

 

NGHỊ QUYẾT 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

 

NGHỊ ĐỊNH 37 về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

 

HƯỚNG DẪN 2500 Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 149/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu.  

 

CHỈ THỊ 36: Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014

 

THÔNG TƯ 09: Quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng

 

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh B́nh Thuận lần thứ VII năm 2014

 

 Quyết định số 1752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

THÔNG TƯ số 22/2014/TT-BVHTTDL: Quy định một số nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và Thuyền truyền thống


New Page 2

Tin mới

Thông báo

Blog Tin thể thao khắp nơi 24/24

Học thể thao qua video:
Chiến thuật Bóng rổ

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Poll
Bạn quan tâm chuyên mục nào nhất trong website này?
Tin tức - Sự kiện
Tin các bộ môn
Thông tin chuyên ngành
Chuyên đề
Văn bản pháp quy
Ý kiến khác - Liên hệ góp ý

Thống kê website

Đang trực tuyến: 51

Lượt truy cập: dem truy cap 6539563

New Page 1

Trang chủ | Liên hệ | Top 

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN - BINHTHUAN SPORTS CENTRE - BSC
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Hữu Thông - Giám đốc

Cơ quan: Nhà thi đấu Tổng hợp tỉnh, số 28, Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: +84 62 3822088 (HCTH) - 3832488 (TDTT QC) - 3829181 (HLTĐ);
Fax: +84 62 3822075 
E-mail: ttthethao@svhttdl.binhthuan.gov.vn ; Website: www.binhthuansports.vn - Facebook: www.facebook.com/tdttbinhthuan 

Thiết kế bởi Tính Thành