Thông báo thay đổi thời gian thi đấu Giải Bóng chuyền vô địch tỉnh Bình Thuận năm 2019 từ ngày 17/10 - 20/10/2019

Đăng ngày: 10/3/2019 12:51:08 PM - Lượt xem 214

File đính kèm: Tải về

Tải về phía trên hoặc xem ĐIỀU LỆ tại đây

 

Số: 2200  /TB-BTC                                         Bình Thuận, ngày  30 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Giải Bóng chuyền vô địch tỉnh Bình Thuận năm 2019.

 

Căn cứ Điều lệ Giải Bóng chuyền vô địch tỉnh Bình Thuận năm 2019, số 1558/ĐL-SVHTTDL ngày 19/7/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo đó    thời gian tổ chức giải từ ngày 09/10 đến 12/10/2019 tại huyện Hàm Tân.

 

Do tình hình hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung triển khai đề án sát nhập hai đơn vị là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và Trường Năng khiếu nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh hợp thành Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện Kế hoạch số 3133/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động  kỷ niệm 24 năm ngày Du lịch Bình Thuận. Trong đó giải Bóng chuyền vô địch tỉnh là hoạt động thể thao nằm trong khuôn khổ của kỷ niệm ngày Du lịch tỉnh.

 

Để đảm bảo việc tổ chức Giải Bóng chuyền vô địch tỉnh Bình Thuận năm 2019 theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ chung của tỉnh. Ban Tổ chức thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải như sau:

 

  • Thi đấu: Từ ngày 17/10 đến ngày 20/10/2019.
  • Khai mạc giải: Vào lúc 17h30 ngày 17/10/2019.
  • Họp chuyên môn: Vào lúc 09 giờ ngày 17/10/2019, tại Trung tâm Văn hóa,Thông tin và Thể thao huyện Hàm Tân.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Điều lệ, Ban Tổ chức Giải thông báo đến các đơn vị, địa phương được biết và thực hiện./.

BINHTHUANSPORTS.VN

 

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT