Đại hội TDTT BT lần 6-2010

Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới ĐH TDTT toàn tỉnh lần VI - 2010

1/22/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2237

Ngày 20/01/2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 02/KH-SVHTTDL về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VI năm 2010.

Chỉ thị Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần VII - 2010

1/5/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2173

Ngày 19/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Chỉ thị số 56/CT-UBND về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VI năm 2010.

Trang 2 / 2 | Trở về 1 2 Kế tiếp
Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT