Triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng ngày: 3/11/2013 12:00:00 AM - Lượt xem 4932

Ngày 07/3/2013, Chi bộ Trung tâm ban hành Kế hoạch số 12/KH-CB về việc triển khai học tập các chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị” trong sinh hoạt Chi bộ và đơn vị.

 

Theo đó, việc “học tập” và làm theo” phải gắn liền với sinh hoạt tại đơn vị công tác kể cả nơi cư trú và trong xã hội tôn trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân…Trong đó, ngoài việc mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đặc biệt tiếp tục triển khai tốt thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cụ thể hóa thực hiện biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị.

Hình thức tổ chức được triển khai ở 4 giai đoạn, giai đoạn tháng 3, giai đoạn tháng 4 đến tháng 6, giai đoạn tháng 7 đến tháng 9. Giai đoạn 10 đến tháng 12 năm 2013 theo từng chuyên đề cụ thể theo tài liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành và tài liệu tham khảo do Ban tuyên giáo tỉnh ủy biên soạn đăng trên Bản thông tin công tác tuyên giáo, Website của tỉnh ủy và mạng điện tử nội bộ gồm: Chuyên đề Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, tự phê bình và phê bình .

Các chuyên đề được triển khai đồng bộ định kỳ ở các cuộc họp, hội nghị chuyên đề trong chi bộ, chính quyền, đoàn thể tại đơn vị và cập nhật trên website của đơn vị www.binhthuansports.vn

 

Nguồn: Chi bộ Trung tâm TDTT

 

Download Kế hoạch 12 (file PDF)

 

 

Bài viết liên quan

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT