Tổng hợp 02 (hai) Thông báo của Ban Tổ chức Đại hội TDTT Bình Thuận lần thứ IX năm 2022

Đăng ngày: 2/14/2022 3:18:28 PM - Lượt xem 559

Thông báo số 1174/TB-BTC ngày 10/5/2021 về việc ban hành Thông báo số 01 và Thông báo số 40/TB-BTC ngày 07/01/2022 về việc ban hành Thông báo số 02 của Ban Tổ chức Đại hội về điều chỉnh một số nội dung Điều lệ Đại hội

 

 

Thông báo số 01:

1. Tại điểm c, khoản 2, Điều 5 của Điều lệ điều chỉnh lại như sau: Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khỏe tham gia thi đấu thể thao trong thời hạn không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày tổ chức môn thi.

2. Tại khoản 2, Điều 5 của Điều lệ bổ sung như sau: Vận động viên được sử dụng thẻ của Liên đoàn, Hiệp hội, Hội, Câu lạc bộ các môn thể thao tỉnh Bình Thuận hoặc Quốc gia cấp để thay cho việc nộp sổ hộ khẩu cho Ban Tổ chức.

Thông báo số 02:

1. Môn Taekwondo (Điều 14)

Không tổ chức các nội dung:

+ Đối kháng nam: 02 nội dung không quá 45 kg, trên 45 kg đến 48 kg.

+ Đối kháng nữ: 02 nội dung không quá 42 kg, trên 62 kg.

+ Đối kháng đồng đội: 02 nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ.

2. Môn Vovinam (Điều 15)

Không tổ chức các nội dung:

+ Đối kháng nam đến 68 kg.

+ Thay đổi nội dung đối kháng nam “Trên 68kg (không quá 80kg)” thành “Trên 64kg (không quá 75kg)”.

+ Đối kháng nữ đến 60 kg.

+ Thay đổi nội dung đối kháng nữ “Trên 60kg (không quá 70kg)” thành “Trên 57kg (không quá 70kg)”

+ Đơn luyện vũ khí nam: Nhật nguyệt đại đao pháp.

+ Đơn luyện tay không nam: Thập thế bát thức.

+ Đơn luyện tay không nữ: Viên phương quyền.

+ Đơn luyện vũ khí nữ: Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

Nội dung đơn luyện nam và đơn luyện nữ, mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tham gia tối đa 02 bài trên 04 bài thi và phải khác nhau.

3. Môn Võ thuật Cổ truyền (Điều 16)

- Không tổ chức các nội dung:

+ Đối kháng nam: trên 63 kg.

+ Đối kháng nữ: từ 39 kg đến 42 kg, trên 57 kg.

- Không tổ chức 06 nội dung quyền quy định:

+ Bát quái côn nam và nữ.

+ Độc lư thương nam và nữ.

+ Siêu xung thiên nam và nữ.

- Không tổ chức các nội dung quyền tự chọn.

4. Môn Cầu lông (Điều 30)

Không tổ chức 02 nội dung nhóm tuổi Từ 30 tuổi trở xuống

+ Đơn nữ.

+ Đồng đội nam.

5. Môn Quần vợt (Điều 26)

Thay đổi các số điểm giới hạn tối đa của các nội dung đôi nam 1.400 điểm, đôi nam 1550 điểm, đôi nữ 1.250 điểm, đội nam nữ 1.300 điểm.

6. Không tổ chức các môn thể thao: Leo núi Tà Cú, Cờ Tướng, Bơi lội.

7. Chương trình thi đấu Đại hội: Áp dụng theo Quyết định số 27 ngày 17/01/2022 của Sở VHTTDL về việc ban hành lịch hoạt động thể dục, thể thao tỉnh Bình Thuận năm 2022 (Xem tại link >> QĐ 27
 

Nguồn: Ban Tổ chức Đại hội

 

Bài viết liên quan

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT