Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010

Đăng ngày: 8/12/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 4524

Website www.binhthuansports.vn đăng tải toàn bộ nội dung Điều lệ:

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH BÌNH THUẬN

LẦN THỨ VI NĂM 2010

––––––––––––––––––––––

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––

        

ĐIỀU LỆ

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN

LẦN THỨ VI NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ -BTC ngày 12/8/2009 của

Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010)

 

Căn cứ Chỉ thị số 56/CT-UBBT ngày 19/12/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 02/KH-SVHTTDL ngày 20/01/2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010.

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ –UBND ngày 23/3/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Tổ chức “ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010”.

 Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể Thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 ban hành Điều lệ Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 với những nội dung sau :

Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích:

1. Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 gắn liền với kỷ niệm các ngày Lễ lớn của địa phương, dân tộc: 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2009); 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2010); 35năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2010) và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010); 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010); 100 năm Bác Hồ dừng chân dạy học tại Trường Dục Thanh - Phan Thiết (1910-2010); 65 năm Cánh mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2010); 1000 năm Thăng Long.  

2. Biểu dương lực lượng phong trào TDTT quần chúng ở các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh, thông qua cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đồng thời mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào tập luyện TDTT quần chúng, khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao truyền thống tại địa phương.

3. Tập hợp các Vận động viên xuất sắc trong toàn tỉnh, tạo điều kiện cho các Vận động viên tập luyện và thi đấu nâng cao trình độ, trên cơ sở đó có kế hoạch tuyển chọn, bổ sung lực lượng Vận động viên cho tỉnh chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010.

Điều 2. Yêu cầu:

1.Các đơn vị, địa phương cần tổ chức tốt Đại hội TDTT theo cấp của mình và cơ sở trực thuộc theo đúng kế hoạch số 02/KH-SVHTTDL ngày 20/01/2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 .

2.Đại hội TDTT phải được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, trọng thể, an toàn, tiết kiệm, có quy mô và nội dung phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất và học tập.

3. Các Đoàn thể thao về tham dự đông đủ, chất luợng và có sự chuẩn bị tốt tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010.

4. Chấp hành nghiêm quy định của Ban Tổ chức và Điều lệ của Đại hội.

Điều 3. Đối tượng và Điều kiện tham dự:

1. Đối tượng : Các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh đã tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở, được thành lập Đoàn tham dự Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lấn thứ VI năm 2010.

2. Điều kiện :

2.1.Vận động viên tham gia Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không can án và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận từ 06 tháng trở lên tính đến ngày khai mạc từng môn thi của Đại hội.

2.2.Vận động viên thuộc các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang phải có hồ sơ hợp pháp như: Hợp đồng lao động, bảng lương, giấy xác nhận quân số của đơn vị.

2.3.Vận động viên chỉ được phép đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị, có độ tuổi từ 16 tuổi trở lên, đủ sức khỏe, trình độ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt được tham dự Đại hội (riêng các nội dung thi quyền ở các môn Võ thuật, Cờ tướng: Vận động viên dưới 16 tuổi được phép thi đấu)

2.4.Vận động viên của đơn vị này thi đấu cho đơn vị khác phải có văn bản thỏa thuận giữa 02 đơn vị, phải gởi báo cáo bằng văn bản và được Ban Tổ chức Đại hội chấp thuận mới được phép thi đấu, nếu có tranh chấp, quyết định của Ban Tổ chức Đại hội là quyết định cuối cùng.

2.5.Học sinh Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT tỉnh và Vận động viên của Trung tâm TDTT tỉnh được ưu tiên về thi đấu cho địa phương mình, nơi trước khi vào Trường và Trung tâm, trường hợp địa phương không đăng ký thì các Vận động viên có quyền đăng ký thi đấu cho đơn vị khác nhưng phải có hợp đồng cụ thể với Trường và Trung tâm.

Điều 4. Hồ sơ đăng ký tham dự:

1. Hồ sơ tham dự gồm:

+ Danh sách Đoàn, Đội thể thao của địa phương, đơn vị do Phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương ký tên và đóng dấu.

+ Bảng đăng ký sơ bộ các môn tham gia Đại hội (theo mẫu).

+ Danh sách đăng ký cụ thể cho từng môn thi, có ghi đầy đủ chi tiết theo quy định từng môn.

1.1. Hộ khẩu bản gốc (nếu photo phải có công chứng).

1.2. Các loại giấy tờ xác nhận: Lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, công nhân lao động…đang công tác, học tập tại cơ quan đơn vị. Mỗi Vận động viên tham gia thi đấu phải có giấy khám sức khoẻ do cơ quan Y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khoẻ tham gia thi đấu Đại hội TDTT ( không quá 06 tháng so với thời gian thi đấu giải).

Tất cả hồ sơ đăng ký tham gia Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 gửi về Phòng Nghiệp vụ TDTT-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thường trực Ban Tổ chức Đại hội). Chậm nhất vào ngày 15/9/2009.

Điện thoại: 3832859   

E-mail: daihoitdtt@binhthuansports.com

2. Các quy định khác :

2.1. Tất cả các thành viên tham dự Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 mỗi người nộp 02 ảnh (3 x 4) để làm thẻ.

2.2. Ngoài Trưởng đoàn chung của Đoàn tham dự Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010, nhất thiết các đơn vị, địa phương phải cử Trưởng đoàn  từng môn thi đấu trong Đại hội.

Chương II  

NỘI DUNG THI ĐẤU CỦA ĐẠI HỘI

 

Điều 5. Đại hội TDTT tổ chức thi đấu gồm: 18 môn (23 phân môn) như sau:

1. Các môn thi đấu: Bóng đá Nam, Bóng đá Nữ trong nhà, Bóng đá Nam bãi biển, Bóng chuyền Nam, Bóng chuyền bãi biển Nam, Nữ, Bóng rổ, Bóng bàn, Leo núi Tà Cú, Việt dã, Điền kinh trong sân, Bắn nỏ, Cầu lông, Đẩy gậy, Boxing, Taekwondo, Kéo co, Võ thuật cổ truyền, Billiards, Đua thuyền truyền thống, Quần vợt, Vovinam, Judo và Cờ tướng. Trong đó có 04 môn thể thao bắt buộc: Bóng đá Nam, Điền kinh trong sân, Leo núi Tà Cú, Taekwondo.

2. Nội dung cụ thể của từng môn được quy định trong Điều lệ từng môn.

Điều 6. Thời gian - Địa điểm thi đấu Đại hội:

1. Các môn thi đấu giai đoạn I diễn ra từ tháng 10/2009 đến 03/2010 gồm các môn: Bóng đá Nam, Bóng đá Nữ trong nhà, Bóng đá Nam bãi biển, Bóng chuyền Nam, Bóng chuyền bãi biển Nam-Nữ, Bóng rổ, Bóng bàn, Leo núi Tàcú, Việt dã, Võ thuật cổ truyền, Billiards, Đua thuyền truyền thống, Quần vợt, Vovinam, Judo, Cờ tướng. Địa điểm tổ chức được quy định cụ thể trong Điều lệ từng môn.

2. Giai đoạn II tổ chức từ ngày 16/4 – 22/4/2010 tại thành phố Phan Thiết gồm: Lễ Khai mạc- Bế mạc, Vòng chung kết Bóng đá nam, Điền kinh trong sân, Bắn nỏ, Cầu lông, Đẩy gậy, Boxing, Taekwondo Kéo co.

Điều 7: Xếp hạng  Đại hội:

1. Cách tính xếp hạng cá nhân và đồng đội của từng môn được quy định cụ thể tại Điều lệ riêng của từng môn.

2. Xếp hạng toàn đoàn:

2.1. Căn cứ vào tổng số huy chương đạt được tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010, đơn vị, địa  phương nào có số huy chương Vàng cao hơn xếp trên, nếu bằng nhau tính đến huy chương Bạc, huy chương Đồng. Trường hợp có 02 hay nhiều đơn vị bằng nhau ở các loại huy chương, thì lần lượt tính số huy chương Vàng, Bạc, đồng ở các môn bắt buộc cao hơn xếp trên.

2.2. Các đơn vị, địa phương tham gia đầy đủ các môn bắt buộc của Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 mới được xét công nhận thứ hạng toàn đoàn.

                                                   Chương III 

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT  

Điều 8. Khen thưởng:

Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận:

1.Tặng cờ và hiện kim cho 03 đơn vị đạt thành tích nhất, nhì và ba toàn đoàn.

2.Tặng cờ và hiện kim cho 01 địa phương tổ chức tốt nhất Đại hội TDTT cơ sở và tham gia tốt Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 theo nguyên tắc:

+ Tổ chức 100% Đại hội TDTT cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn và Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố).

+ Đúng thời gian quy định của Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010.

+ Xếp hạng từ 01 đến 03 toàn Đoàn tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010.

3. Tặng cờ và hiện kim cho 01 huyện miền núi và hải đảo bao gồm : Đức Linh, Tánh Linh, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Phú Quý có thành tích tốt tại Đại hội (cách tính theo Điều 7)

4.Tặng cờ và hiện kim cho 01 sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, tổ chức Đại hội TDTT cơ sở và tham gia tốt Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 (cách tính theo Điều 7)

5. Đối với môn Điền kinh trong sân, tặng hiện kim và giấy chứng nhận cho Vận động viên phá kỷ lục Đại hội, căn cứ theo kỷ lục đạt được tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ V năm 2006 (kèm theo thành tích).

Điều 9. Kỷ luật:

Cá nhân, đơn vị nào vi phạm Điều lệ và Quy định của BTC Đại hội thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, quyền Trọng tài, hủy bỏ thành tích thi đấu cá nhân vi phạm và cả thành tích của đội có cá nhân vi phạm.

Điều 10. Khiếu nại:

1. Chỉ có lãnh đạo Đoàn và Huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại.

2. Mọi trường họp khiếu nại phải bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức và nộp lệ phí 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng), khiếu nại đúng Ban Tổ chức sẽ hoàn trả lại lệ phí. Ban Tổ chức Đại hội là cấp cuối cùng quyết định mọi vấn đề có liên quan đến Đại hội, các Đoàn tham dự Đại hội phải chấp hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 mới được quyền bổ sung và sửa đổi Điều lệ.

        
                                                   KT. TRƯỞNG BAN
                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN
 
       PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL BÌNH THUẬN 
                      Đỗ Văn Ba
Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT