Đại hội TDTT Bình Thuận lần thứ VI-Thông báo một số vấn đề tổ chức môn Việt dã

Đăng ngày: 11/11/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2783

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức giải Việt dã

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010

–––––––––––––––––––––––––

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-BTC ngày 12/8/2009 của Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 về việc ban hành Điều lệ các môn thể thao tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010.

Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 phối hợp Ngân hàng SacomBank tổ chức giải Việt dã Sacombank vì sức khỏe cộng đồng lần thứ IV tại tỉnh Bình Thuận.

Để các đơn vị, địa phương có sự chuẩn bị chu đáo, tham gia giải đạt chất lượng, Ban Tổ chức Đại hội thông báo một số vấn đề như sau:

1.       Tên gọi của giải:  

       “Giải Việt dã Sacombank vì sức khỏe cộng đồng lần thứ IV” tại tỉnh Bình Thuận.

2.       Khen thưởng:

- Cơ cấu giải thưởng theo Điều lệ giải Việt dã Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010

- Bổ sung cơ cấu giải khuyến khích cá nhân Nam, Nữ như sau:

* Cá nhân đạt giải khuyết khích hệ phong trào:

+ Từ hạng 4 đến hạng 10 nếu có 25  - 40 VĐV

+ Từ hạng 4 đến hạng 15 nếu có 41 – 50 VĐV

+ Từ hạng 4 đến hạng 20 nếu có 51 VĐV trở lên

* Cá nhân đạt giải khuyến khích hệ đội tuyển:

+ Từ hạng 4 đến hạng 6  nếu có trên 15 - 20VĐV

+ Từ hạng 4 đến hạng 10 nếu có từ 21 VĐV trở lên.

3. Hỗ trợ kinh phí tham gia giải:

1. Ban Tổ chức giải sẽ hỗ trợ kinh phí cho các Đoàn huyện, thị xã, thành phố tham gia thi đấu giải, danh sách gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên và các vận động viên là 100.000 đồng/người và 01 áo cho các vận động viên.

2. Đối với các vận động viên tham gia giải phong trào: Ban tổ chức giải hỗ trợ tiền nước uống là 15.000 đồng/người và 01 áo cho vận động viên.

4. Lộ trình thi đấu: (kèm theo sơ đồ)

- Sơ đồ 10km nam chính, 07km nam trẻ (download file PDF)

- Sơ đồ 5km nam phong trào, 3km nữ trẻ và nữ phong trào (download file PDF)

5. Quy định chung:

- Tất cả các vận động viên tham gia thi đấu phải mặc áo của Ban tổ chức giải phát mới được phép thi đấu.

- Thời gian đăng ký và họp chuyên môn như Điều lệ quy định.

- Thời gian tập trung thi đấu : 6 giờ 30’ ngày 06/12/2009 tại Nhà thi đấu Tổng hợp tỉnh.

 

                                                                             KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

          PHÓ TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Ông Hồ Dũng Nhật , PCT UBND tỉnh

  Trưởng BTC ĐH TDTT tỉnh lần VI/2010;

- Các thành viên BTC Đại hội;

- Sở VHTTDL BT;

- Các Sở, Ngành , Lực lượng vũ trang cấp tỉnh;

- Phòng NV TDTT Sở;

- Trung tâm TDTT tỉnh;

- Phòng VHTT-TT, VH-TT các huyện, thị, thành phố;

- Trung tâm TDTT, TT VHTT các huyện, thị, thành phố;

- Lưu: BTC.                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL

                            Đỗ Văn Ba

(nguồn BTC Đại hội)

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT