Chương trình thi đấu Giải Đua thuyền truyền thống VĐTQ 2011

Đăng ngày: 5/9/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 2118

Chương trình thi đấu

 

Thời

gian

Cự ly 1000m ngày 10/5/2011

Nội dung

Đường đua

1

2

3

4

5

6

8.00

Thuyền 10

hỗn hợp

KGG

AGG

BTN

QTI

CTO

DNG

8.25

Thuyền 10

nữ

DNG

HDG

QTI

CTO

KGG

 

8.50

Thuyền 10

nam

 

QTI

BTN

DNG

CTO

 

9.15

Thuyền 20

hỗn hợp

 

DNG

QTI

CTO

BTN

 

 

Cự ly 500m ngày 11/5/2011

8.00

Thuyền 10

hỗn hợp

AGG

KGG

DNG

BTN

CTO

QTI

8.25

Thuyền 10

nữ

HDG

KGG

QTI

CTO

DNG

 

8.50

Thuyền 10

nam

 

BTN

CTO

QTI

DNG

 

9.15

Thuyền 20

hỗn hợp

 

CTO

QTI

BTN

DNG

 

 

Cự ly 200m ngày 12/5/2011

8.00

Thuyền 10

hỗn hợp

DNG

KGG

AGG

QTI

BTN

CTO

8.20

Thuyền 10

nữ

CTO

DNG

QTI

KGG

HDG

 

8.40

Thuyền 10

nam

 

CTO

QTI

DNG

BTN

 

9.00

Thuyền 20

hỗn hợp

 

QTI

CTO

BTN

DNG

 

 

                                                         BTC

 

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT