Chi bộ Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Thuận (update 29/8/2017)

Đăng ngày: 4/22/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 3993

(update 29/8/2017)

 

 

NGUYỄN HỮU THÔNG

 

Bí thư

HUỲNH NGỌC TUẤN

 

Đảng viên

NGUYỄN SƠN

 

Đảng viên

MAI VĂN TRÍ

 

Đảng viên

NGUYỄN HỒNG HẢI

 

Đảng viên

PHAN ĐĂNG NGUYÊN

 

Đảng viên

TRẦN VĂN NGUYÊN

 

Đảng viên

NGUYỄN ĐỨC VŨ

 

Đảng viên

 

NGUYỄN VĂN NGỌC

Đảng viên

 

 

ĐÀO THANH SƠN

 

 

 

 

Đảng viên

 

NGÔ THANH HÙNG

Đảng viên

NGUYỄN KIM VIỆT BẢO

Đảng viên

 

 

(update 20/3/2013)

 Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ II (2010 - 2015)-21/5/2010

 

NGUYỄN HỮU THÔNG

Bí thư

NGUYỄN SƠN

Phó Bí thư

MAI VĂN TRÍ

Đảng viên

HUỲNH NGỌC TUẤN

Đảng viên

NGUYỄN HỒNG HẢI

Đảng viên

PHAN ĐĂNG NGUYÊN

Đảng viên

TRẦN VĂN NGUYÊN

Đảng viên

NGUYỄN ĐỨC VŨ

Đảng viên

ĐÀO THANH SƠN

Đảng viên

 

 

 

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT